mgr

Małgorzata Barędziak

język niemiecki

mgr inż.

Halina Bielecka

chemia, przedmioty zawodowe

mgr

Mariusz Bociarski

podstawy marketingu i reklamy, informatyka

mgr

Paulina Bohdankiewicz

język angielski

mgr inż.

Joanna Bondaryk

przedmioty zawodowe

mgr

Dorota Cecota

wychowanie fizyczne

mgr inż.

Andrzej Ciborski

matematyka

dr

Grzegorz Ćwiertniewicz

język polski

mgr

Irena Dzierża

historia, wiedza o społeczeństwie, public relations, historia i społeczeństwo

mgr

Małgorzata Fuglewicz

język polski, psychologia reklamy

mgr

Anna Goliat-Kamińska

geografia

mgr

Lidia Grubiak

chemia, podstawy przedsiębiorczości

mgr

Przemysław Gruca

przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

mgr

Katarzyna Hebda

przedmioty zawodowe

mgr

Monika Hewczuk

język angielski

mgr

Anna Jankowska

przedmioty zawodowe, podstawy marketingu i reklamy

mgr

Jadwiga Jastrzembska

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr

Lucyna Jedynak-Jasińska

przedmioty zawodowe

dr

Agnieszka Jóźwiak

język niemiecki

mgr

Monika Kaczmarek

pedagog szkolny

mgr

Jakub Kamiński

przedmioty zawodowe

mgr

Wioletta Kasprzak

matematyka

mgr

Jolanta Kindlik

matematyka

mgr

Marek Kolano

informatyka, przedmioty zawodowe

mgr inż.

Ryszard Kraul

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr

Justyna Krynicka

przedmioty zawodowe

mgr

Wiesław Lenkiewicz

język angielski

mgr inż.

Iwona Lesiewska

przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości

mgr

Katarzyna Łaba

język angielski

mgr

Agnieszka Mierzejewska

język niemiecki

mgr

Alfreda Mróz

matematyka

mgr

Barbara Maniewska-Nowosiadły

biologia, przedmioty zawodowe

mgr

Blanka Opuchlik-Solik

przedmioty zawodowe

ks. mgr

Damian Pawlik

religia

mgr inż.

Bartosz Partyka

przedmioty zawodowe

mgr

Halina Polańska

język polski

mgr

Joanna Rombalska

religia

mgr

Elżbieta Rurkowska-Kamel

pedagog szkolny

mgr inż.

Agnieszka Seremak

przedmioty zawodowe

mgr

Magdalena Słowik-Góralska

chemia, przedmioty zawodowe

mgr

Marek Sosnowski

przedmioty zawodowe

mgr

Robert Syta

przedmioty zawodowe

mgr

Andrzej Szot

przedmioty zawodowe

mgr

Jacek Sztobryn

wychowanie fizyczne

mgr

Danuta Tułecka

bibliotekarz

mgr inż.

Krystyna Tylus

przedmioty zawodowe

mgr

Katarzyna Winkowska

doradca zawodowy

mgr

Paweł Wojas

przedmioty zawodowe

mgr

Robert Wróbel

przedmioty zawodowe

mgr

Jolanta Wysoczańska

język polski, wiedza o kulturze

mgr

Małgorzata Ząbek

geografia

mgr

Dorota Żybura-Łyko

wychowanie fizyczne